user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

 

Språksträngar för Utvecklare

Lägg in variabler för översättning

 

Gör butiken översättningsbar

I en butik finns det många språksträngar som behöver kunna översättas när en butik ska finnas på flera språk. Därav kan vi inte skriva texter direkt i koden utan måste använda oss av språksträngar. 

Om du vill få en överblick på olika typer av översättningsbar information (ex språksträngar, boxar, databasinnehåll med mera) så kan du läsa mer om det här

Språksträngar i koden

När du ska använda en språksträng använder du funktionen langstr(). Det första argumentet i funktionen är nyckeln på språksträngen som alltid skrivs in med stora bokstäver. Se exempel längst ner.

Ändra på språksträngar

För att ändra på språksträngar så går du till Inställningar > Språk > Ändra texter. Sök fram texten du önskar ändra. 

Standard & butiksunika språksträngar

Det finns två typer av språksträngar som kan användas. Standardsträngar är sådana som Vendre har i sin master-databas och som används på delar av sidan som är standard när en ny butik implementeras. Dessa kan du ändra på så att de inte längre följer Vendres standard. Det är ofta klokt att göra om det är så att butiken du utvecklar för önskar en något annorlunda formulering men samma innebörd av funktion. 

Ex. kanske standardsträngen för att lägga något i varukorgen är "Köp" men butiken önskar att det står "Handla". Då är det rimligt att ändra översättningen på den sträng som finns eftersom att den är implementerad på samtliga ställen där man ska kunna köpa produkten. 

Om du istället önskar lägga in ny funktionalitet och behöver en ny textsträng som inte finns så kan du skapa egna. Detta gör du också under Inställningar > Språk > Ändra texter. Klicka på fliken Ny text. Ange informationen som behövs och klicka på Spara

Systemgrupp kan alltid sättas till global om du inte fått andra instruktioner

 När du har sparat så kommer du att kunna använda språksträngen i butiken. 

Observera att om du la till en sträng med systemtext BUY_BUTTON så kommer du den i koden heta C_BUY_BUTTON. C_ läggs på innan för att identifiera att det är en icke global språksträng. 

 

Språksträng i koden

Exempel 1: bara skriva ut språksträngen som en text rakt upp och ner.

Exempel 2: Använda språksträngen i en funktion 

<!-- Exempel 1. Skriver ut "Sök produkt" -->
{{ langstr('TEXT_SEARCH_FOR_PRODUCT') }}

<!-- Exempel 2. Skriver ut en bild med alt-text som är "Sök produkt" -->
{{ html.image(image.image, 200, 200, langstr('TEXT_SEARCH_FOR_PRODUCT')) }}