user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Så förstår du Vendres artikelnummer

Här beskriver vi hur vårt artikelnummer är uppbyggt, hur du kan offerera och vad som kan vara bra att hålla koll på gällande våra olika tilläggsfunktioner

Hoppa fram till...

Så hittar du produkter att sälja

 

Funktionalitet

I Vendre har vi massor utav olika funktioner. Varje kund har ett paket bestående av olika moduler. Dessa moduler innehåller ett visst antal funktioner från start och sedan möjlighet att lägga till alla de add-ons, eventuella enskilda tilläggsfunktioner och även externa appar från partners som är tillgängliga för kundens version.

 

Hosting

 

Plattformen Vendre kostar mer ju mer du använder och belastar plattformen. Detta prissätts genom det vi kallar hosting och är beroende utav användningen för modulerna Core (med antal produkter), B2B (med antal företagskunder) och B2C (med omsättning). Genom att köpa till extra hosting ökar kostnaden och även möjlig användning av Vendre.

 

Tjänster

För att komma igång med Vendre behövs tjänster inom Onboarding och Design, dessutom ett SLA för Support ska in till alla kunder. Om kunden vill finns även tillgång till både SPOC hos Vendre och flera andra tjänster från partners till Vendre.

 

Artikelnummer

Så fungerar vårt artikelnummer

Vendre har en artikelnummerstruktur för att både göra det tydligt med vilken funktion saken gäller (om namnet skulla skilja sig mellan olika platser) samt för att ge tydlig information om vad denna produkt gäller. I HubSpot finner ni artikelnumret under "SKU". Artikelnumret är uppbyggt fyra olika delar, med två siffror för varje del. Delarna följer Kategori, Nummer, År, Månad. Samt en valfri avslutande del som endast är med om produkten har en startkostnad.

 

Kategori

De första två siffrorna i artikelnumret beskriver vilken kategori produkten hör till. Strukturen är uppdelad för att likna admin i så stor del som möjligt. Den första siffran visar även vilken typ av produkt det är. Den första siffran i artikelnumret (och således kategorin) visar att, om det är en:

 

1 - Det är ett Paket av funktioner
2 -
Detta är Hosting
3 -
Det är en Funktion från extern part
4 -
Det är en Tjänst
5 - Så betyder det att det är en Enskild funktion

Genom att kolla på första siffran i artikelnumret kan vi då se snabbt vad det är för typ av produkt. I följande accordion kan du klicka ner för att se samtliga kategorier vilka siffror som motsvarar vilken kategori.

 

 • Alla kategorier

  Visar vilken siffra som står för vilken kategori

  Paket av funktioner

  10. Moduler
  11. Add-on Modules


  Hosting

  20. Ökad hosting för moduler

   

  Appar & externa funktioner

  30. Affärssystem
  31. Appar
  32. Betalning & Frakt
  33. Feeds

  Tjänster

  40. Onboarding
  41. Design
  42. Support
  43. Tilläggstjänster
  44. Konsultarbete 
  45. Partners

  Add-on funktioner

  50. Innehåll
  50. Produkter
  52. Order
  53. Kampanjer
  54. Kunder
  55. Rapporter
  56. Inställningar
  ....

  59. Äldre funktionalitet som ej används

   

Nummer

I siffra 3 och 4 hittar vi numret på funktionen, för att inte riskera dubbletter i artikelnumret. När en ny funktion lanseras får den alltid nästa nummer i ordningsföljden mot vad den senaste funktionen i samma kategori har. Det kan således aldrig finnas två produkter som har samma artikelnummer. Numret skrivs alltid ut med två siffror, så om en produkt ska få nummer 5 får den alltså 05.

 

År och månad

I siffra 5 och 6 hittar vi år, detta är året du funktionen/produkten lanserades. Detta gör vi för att se om en butik har funktionen standardiserad eller ej i sin version av sin butik. Tjänster har aldrig ett utsatt datum för när det lanserades och skrivs istället ut med 0000 (ÅÅMM). Om en större uppgradering görs av funktionen, men utan att en ny funktion skapas, så skrivs ett nytt datum ut för den funktionen. Det som datumet visar är när denna funktion standardiserades och således om vi kan enkelt implementera funktionen i en av våra kunders butiker.

Genom att kolla på när funktionen lanserades och sedan se när kunden senaste uppdaterades (i HubSpot) kan vi direkt se om funktionen finns standardiserad i deras butik. Om funktionen lanserades föra butiken, så kan vi då göra en enkel implementation. Ni har du möjlighet att sälja funktionen direkt som den är från heart, utan att vi behöver undersöka det närmre. Är funktionen lanserad efter butiken så finns en beskrivning av hur implementationen görs i funktionens supportartikel. Detta kan då komma att öka kostnaden för funktionen. 

 

Startkostnad / månadskostnad

Till vissa produkter behövs en startkostnad/uppsättningskostnad. Alla dessa produkters SKU avslutas med "-M", där M står för månadskostnad. Till dessa produkter kommer det finnas en liknande produkt som har samma SKU-nummer men avslutas med "-S" där S står för startkostnad. När en sådan produkt offereras måste både den med avslutande -M och avslutande -S läggas med, då ena (M) står för licensiering, support och uppdatering, och den andra (S) för uppsättningen och implementationen av produkten för att kunna använda den.

 

Varianter

Om flera varianter av en produkt finns så har de samma artikelnummer och avslutas med ett bindestreck och en siffra. Den första varianten avslutas med "-1" den andra med "-2" och så vidare. Således hålls grunden i artikelnumret intakt och är fortsatt enkel att söka efter. Om varianter finns där start och månadskostnad finns för produkten så läggs det avslutande bindestrecket och siffran efter bokstaven M eller S.

 

Sammanfattning

Vårt artikelnummer säger en hel del och kan göra arbete enklare med att dels förstå vad kunden har eller ska ha, samt hur implementationen går till. Ett exempel för hur ett artikelnummer skrivs ut för en ny kundfunktion, som är den sjunde i ordningen och lanserad juni 2020 skulle således se ut så här:

54072006

Övrigt

 • Viktigt att tänka på gällande offerter

  Hur man lägger upp det på rätt sätt

  Det finns tre olika typer av offerter som kan skickas till kund. Dessa är:

  1. Ny kund
  2. Uppgradering av kund
  3. Tillägg till kund

   

  När vi offererar från heart har vi olika mallar beroende på om det är ny eller befintlig kund. För befintlig kund har ni även olika mallar beroende på vilket paket som ska säljas. 

  Viktigt att tänka på

  När ett paketet offereras (antingen till ny eller befintlig kund) så finns det tilläggsfunktioner som är inkluderade som standard i paketet. Kolla därför under den sista punkten i paketets beskrivning för unika funktioner för det paketet, så att ni inte lägger till några tillägg som redan ingår i det paketet.