user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Vad innebär det för mig (i tid) att komma igång med en ny butik på e-handelsplattformen Vendre? 💬💡

Oavsett om du har en befintlig e-handel eller inte så krävs en hel del arbete för att komma igång med en ny butik på Vendres plattform. När ni påbörjar arbetet med er e-handel är det viktigt att komma ihåg att det är en levande butik, under ständig utveckling och förbättring. För att skapa bästa möjliga förutsättningar att komma igång så smidigt som möjligt är det viktigt att i ett initialt skede ta beslut kring vad som är lanseringskritiskt, nice to have och vad som kan läggas till i ett senare skede. Detta är något som din projektledare på Vendre gärna hjälper dig med input och best practise kring. I detta inlägg kan du läsa mer om hur mycket tid du bör avsätta och tips för hur du kan tänka kring din egen planering under arbetet med e-handelsprojektet. 


Möten & avstämningar 💡

Under onboardingfasen har ni en dedikerad projektledare från Vendre som finns till hands under hela projektet, ni kommer att ha planerade möten och kontinuerliga avstämningar. För våra standardprojekt brukar vi sätta upp sju planerade möten och tar löpande avstämningar däremellan. Det innebär ca. 10-15 h i mötestid.


Systemutbildning 💡

Det är viktigt att ni redan i ett initialt skede av projektet börjar att arbeta på plattformen, allt för att ni så snabbt som möjligt ska lära er det nya systemet. Vendre förser er utbildningsmaterial i form av instruktionsfilmer och skriftliga instruktioner som finns tillgängliga online (support.vendre.io). Utöver det kommer vi även att visa funktioner och arbetssätt i systemet i samband med uppsatta möten och avstämningar. Det finns mycket utbildningsmaterial och många funktioner i systemet, allt kommer inte vara nödvändigt att lära sig för att komma igång med den nya butiken. Vi kommer därför att fokusera på det som är viktigast för just er i onboardingfasen och ser systemutbildning som ett kontinuerligt lärande. Vi kommer att jobba tillsammans med plattformen och er butik under en lång tid framåt.

För att komma igång ordentligt och för att ge dig själv bästa förutsättningar att arbeta med er butik bör du avsätta mellan 10 till 50 h för utbildning och självstudier. Inlärningstiden varierar såklart från person till person och beror tex på tidigare erfarenhet av att arbeta i e-handelssystem.


Att lägga upp innehåll och informationssidor (content) 💡

Om ni har en befintlig e-handel eller hemsida kan ni enkelt applicera samma texter och bilder i er nya butik på Vendres plattform. Om ni däremot saknar texter, bilder eller vill skapa helt nytt material kan detta vara en stor arbetsuppgift som innebär mycket merjobb för er i projektet. Utöver att skriva texter, ta fram nya bilder och annat material som hör till innehåll så bör ni räkna med att lägga ca. 3 h i Vendre per informationssida. Här vill vi återigen belysa vikten av att redan tidigt ta beslut om vad som är lanseringskritiskt och vilka sidor som kan publiceras i ett senare skede efter att butiken lanserats.


Att publicera kategorier och produkter 💡

Att lägga upp produkter i Vendre görs smidigast med hjälp av Vendres utvecklade verktyg för Excel import & export.

Får du hjälp av produktdata från annat håll eller behöver du ta fram från scratch?
Många av våra befintliga kunder får texter, specifikationer och annan produktdata genom sina leverantörer. Utöver den produktdata lägger du uppskattningsvis ca. 5-10 min per produkt på att formatera texter, lägga in taggar, bilder, videos så är produkten komplett för publicering i Vendre. Det är möjligt att få upp en produkt mycket snabbare än så, tex om man bara vill få den säljbar med text och bild så går det att göra på ca. 1 min. För att ge en rättvisande tidsuppskattning för just er butik behöver ni se över befintlig produktdata, vilken data ni behöver komplettera produkterna med samt besluta vad som är publiceringskritiskt. Detta kan er projektledare på Vendre också ge råd kring.