user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Välj meny

Administrationsgränssnitt och butiksgränssnitt samt navigering.

Vendre har tagit fram två olika visningar av menyer, för att passa till just din verksamhets butik! Se dina valmöjligheter nedan.

Visning av meny 1 - Smal drop-down meny

Denna meny är slimmad och kan vara bra om man har ett stort kategoriträd med underkategorier men färre huvudkategorier, samt fler andra sidor som vill belysas i sidhuvudets meny. Det går att anpassa och välja hur många nivåer av underkategorier som ska visas i menyn. 

Exempel på Meny 1:
BOA - Pågående projekt

 


Visning av meny 2 - Visa underkategorier horisonellt

Denna meny visar samtliga huvudkategorier direkt i sidhuvudet. Och underkategorier visas nedan horisonellt. Lämplig att använda om det finns många underkategorier och nivåer av underkategorier. Även här går det att anpassa och välja hur många nivåer av underkategorier som ska visas menyn, 

Exempel på Meny 2:
https://www.gardshallen.se/

 

 

Övriga valmöjligheter för menyvisning:


✖️ Visa sortiment eller huvudkategorier utskrivna i sidhuvudet

✖️ Vilka sidor utöver sortiment/kategorier ska listas i sidhuvudets meny

✖️ Hur många nivåer av underkategorier ska skrivas ut i menyn