user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

 Begrepp hos Vendre

Här beskriver vi lite av de ord vi använder i våra manualer och i de projekt vi kör tillsammans med dig som användare. Det gör det lättare att förstå varandra 😊

Artikel

En skriven textartikel så som en blogg eller informationssida

Produkt

En produkt med ett artikelnummer som har lagts upp i produktdatabasen

Kategori / Kategorisida / Produktlistning

Dina produkter listas på en kategorisida. På denna sida finns det ofta filter och underkategorier som listas och gör urval för besökaren när de ska hitta sin produkt

Splash

En bild eller text ovanför en produktbox som marknadsför exempelvis att det är rea eller tag 3 betala för 2 

Varumärke / Tillverkare

En fabrikör av en viss produkt. Exempelvis Apple eller Volvo som tillverkade själva produkten från början. Skall inte förväxlas med leverantör där ifrån du köper dina produkter. 

Orderkort

En enskild orders sida med all information om själva ordern i administrationen.  

Produktkort

En enskild produkts sida med all information om själva produkten i administrationen.

Produktkonfiguration

Produkt som består av flera olika produkter & artikelnummer som möjliggör kunden att göra val  för varje specifik produkt. För kund & i offert heter detta produktbyggare. Vi internt menar produktkonfiguration på det sätt som My window använder. Inte att förväxla med paketprodukt. 

Paketprodukt

En produkt som innehåller ett bestämt antal olika produkter. Produkterna läggs in på produktkortet och kunden kan inte göra val för produkterna som ligger i paketet.  Syftet med funktionen är ofta att sätta ett lägre pris för ett paket med produkter än om kunden köper produkterna var för sig.