user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Redirecta inaktiva produkter

SEO-Optimering för dig med ett stort artikelregister och många inaktiva produkter


Så fungerar det

Om du har ett stort artikelregister och många inaktiva produkter så har du vad vi kallar för en produktkyrkogård. Detta innebär att du i din butik har många föredetta aktiva länkar som indexerats av Google och bär med sig länkkraft.  

Ett dilemma uppstår när dessa blir inaktiva och går till en 404-sida istället för en riktig sida.  Det som händer är att länkkraften går förlorad och du går miste om en möjlighet att indexera viktiga kategorisidor. 

Med hjälp av denna inställning kan du automatiskt redirecta inaktiva produkter till dess huvudkategori med en 301 redirect. Detta sparar framförallt tid internt men är ett viktigt verktyg till att bygga länkkraft. 

Så kommer du igång

  • Gå till Produkter > Allmänna produktinställningar eller Admin/configuration/?gID=80
  • Aktivera inställningen 'Skicka kunden till kategori när produkt är inaktiv"

    VIKTIGT: Om du har en butik som är lanserad innan 2019 vill vi att du kontaktar support@vendre.se för att aktivera denna inställning.