user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

SEO Dokumentation

En handbok för nördar och SEO-byråer 


Organiskt sök är bland Vendres kunder en av de största trafikdrivande källorna. Tanken med denna dokumentation är att du ska få en inblick i vilka tekniska möjligheter som finns i Vendres plattform för att få en lyckad SEO-satsning.

Texten i denna dokumentation är avsedd att läsas för en användare med en djup teknisk förståelse men är beskrivet på ett pedagogiskt sätt.  Vissa delar i detta avsnitt berör även  hur du ska hantera din köpta söktrafik  (SEM)

Vendre utvecklar ständigt systemet för att göra det enklare för dig att optimera systemet mot sökmotorerna.  När Google sätter nya riktlinjer försöker Vendres så snart som möjligt att uppgradera och förändra systemet mot det Google önskar. 

En generell prislista finns längst ner i detta dokument.

Om Vendre och SEO

OBS. Denna dokumentation bygger på butiker som är lanserade fr.o.m. 2019-08.   Vissa delar av denna dokumentation baserar sig på frontend-kod som är unik för din butik.   Allting kan implementeras in i din butik men mot en konsultavgift.  Vår generella prislista hittar du längst ner i detta dokument 

Innehållsförteckning

Uppdateringar 2019

 • Uppdatering av språkinställningar för internationell handel
 • Uppdatering av sitemap med systemsidor och hreflang
 • Ny URL-struktur
 • Införande av språkkataloger 
 • Möjlighet till anpassning av robots.txt 
 • Uppdatering av URL-taggar
 • Hierarki vid URL-tagg
 • Inställning för automatiska redirects baserade på namnbyten av produkt- och sidor
 • Uppdatering av strukturerad data från produktsidan
 • Stöd för multilingual-språk (EN-GB, EN-US osv) 
 • Uppdatering av URL-uppslagning

Resurser

Google Analytics

Alla Vendres butiker är i sitt standardutförande implementerade med Google Analytics. Du kan ställa in ditt Analytics ID under:

Admin > Min butik > Externa tjänster > SpårningskodAnge den spårningskod som ser ut ungefär så här: UA-XXXXXXX-XX. På varje sida kommer då en spårningskod att visas före </body>.  På ordersidan så inkluderas e-handelsspårning. Vendres system rapporterar då in ordern och produkterna i ordern.

Vilka värden skickas till Analytics? 
Vi skickar dels in generella värden beskrivna i tabellen nedan men också ordervärden. 

Ordervärden hanteras via Administrationen och skickas direkt till Google Server.  Se Google Measurement Protocol.

Värden som överförs till Google

Generella värden Order
PageViews Ordernummer
Sessioner Moms
Besökta sidor

Källa

Tid per besökt sida 

Totalsumma utan moms

Webbläsare 

Totalsumma med moms

 Operativsystem

Valuta

 Enhet

Produktpris 

 Konverteringsgrad

Produktantal

 

Artikelnummer

 

Artikelnamn


Analytics.js eller ga.js
Vi skickar in data via Google Analytics script analytics.js.   Koden som är inlagd i butikerna ser ut såhär och ligger placerad på varje sida som finns i din butik. 

  <script>
   (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
   (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
   m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
   })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
   try {
    ga('create', '{{ settings.STATISTICS_GOOGLE_ANALYTICS }}', 'auto');
    ga('send', 'pageview');
   } catch(err) { }
  </script>

Google Adwords

Har du en spårningskod för Google Adwords?  Kontakta oss på support@vendre.se så hjälper vi er att lägga in det.


Google Tag Manager (GTM)

Önskar du lägga in en pixel för Google Tag Manager?  Kontakta oss på support@vendre.se så hjälper vi er lägga in det. Vendre kan i vissa fall hjälpa dig att populera datalager i GTM mot konsultkostnad.  


Google Dynamic Retargeting (via GTM)

Vendre kan mot konsultkostnad populera ett datalager åt dig så att du kan sätta upp Google Dynamic Retargeting i din butik.   Vi skickar in data från produkt- kategori (listning) och när produkt läggs i varukorgen.   Vi rapporterar även in respektive sidtyp till GTM. 
De olika sidtyperna definieras i datalagret som ecomm_pagetype.   Här skickar vi in product, cart och purchase.


product
- Här skickar vi in ID:t för den produkt som har besökts, sidtyp och värdet för produkten

 

<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    dataLayer.push({
     'event' : 'addToCart',
     'google_tag_params': {
      'ecomm_prodid': 'prodid',
      'ecomm_pagetype': 'cart',
      'ecomm_totalvalue': 'totvalue'
     }
</script>

cart
- Här skickas ett event kallat addToCart samt ett värde in för den produkt som läggs i varukogen. 


Viktigt att tänka på!

Det finns för- och nackdelar med att skicka eventet för cart (varukorg) direkt när något läggs i varukorgen. och riktar då in sig på en specifik produkt.   Fördelen är att händelsen sker oftare än om man skulle trigga den först när man gått till själva varukorgssidan.   Nackdelen är att man inte kan rikta in sig hårdare i remarketing mot större varukorgar med fler produkter. 

Vendre rekommenderar den förstnämnda. 


purchase  
- Här skickar vi in en ett event kallat checkout samt en array med respektive produkt där ecomm_totalvalue blir summan av alla produkter.
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    dataLayer.push({
     'event' : 'checkout',
     'google_tag_params': {
       'ecomm_prodid': ['prodid1','prodid2','prodid3','prodid4','prodid5','prodid6'],       
       'ecomm_pagetype': 'purchase',
       'ecomm_totalvalue': 3956.8
      }
     }
    });
</script>

Enhanced E-commerce

Vendre kan mot konsultkostnad integrera din butik mot Enhanced E-commerce som är en uttökad datainsamling av shopping- och produktbeteenden på din sida. 

- Produktvisningar i listningar ( Kategorier / Doofinder / Sökresultat / Associerade produkter / Favoriter )
- Klick på produkter i listningar
- Detaljdata för visningar av specifika produktsidor
- “Lägg till” / “Ta bort” -produktdata för varukorgen
-  Checkout processen.  Produkter i varukorgen vid start av checkout.
-  Data kring varumärke, kategori och rabattkod


Generellt

URL-struktur 

Vendre använder såkallade taggbaserade url:er som sätts efter respektive benämning.  URL-strukturen genereras av systemet och avslutas ALLTID med ett slash /  

Du kan välja mellan att applicera en hierarki eller inte i din URL-struktur.   Se exempel nedan:  

Typ av sida Slutar med Exempel URL Exempel URL Hierarki
Produktsida / www.vendre.se/produktnamn/ www.vendre.se/kategorinamn/produktnamn/
Kategorisida / www.vendre.se/kategorinamn/ www.vendre.se/huvudkategori/underkategori/
Information /

www.vendre.se/informationssida/

www.vendre.se/blogg/informationssida/
Tillverkare /

www.vendre.se/tillverkarsida/

www.vendre.se/varumärke/produktnamn/

VIKTIGT:  Hierarki eller inte?
Vendre lägger ingen värdering i huruvida butiken kör med hierarkiska URL:er eller inte.   Fördelen som finns med att inte använda hierarkier är att samtliga listningar länkar till produktens kanoniska URL vilket underlättar indexeringen av Googlebot.  

Det hjälper även till att minimera antalet requests vid t.ex. namn- eller kategoribyten vilket snabbt blir gigantiskt om du har många produkter & kategorier som döps om. 

För många redirects är dåligt för SEO:n och en 404:a som inte leder någonstans är dåligt för SEO:n. 

Det finns två olika skolor i hur man ska hantera detta enligt SEO-byråerna och Vendre stödjer båda.  Den fördel vi kan se vid att inte använda hierarkier är att det blir mindre att hålla koll på när man flyttar produkterna i sina kategorier (och att URL:en därmed ändras som då bestäms av sin huvudkategori). 

Vi rekommenderar att NOGA diskutera detta med din SEO-byrå innan vi pekar om sidan och göra en konsekvensanalys över det val ni fattar.   Om behov finns kan Vendre sätta upp er med vår partnerbyrå NOOR. 


Vad händer om en tagg/namn är upptagen?

En tagg kan bara användas en gång.  Har du t.ex. en informationssida som heter gräsklippare och en produkt som heter gräsklippare så innebär det att dessa URL-taggar kolliderar och att den av dessa som skapas senast får en automatiserat tagg.

Då läggs följande till efter taggnamnet:   "-", en bokstav som identifierar sidtypen ("c", "m", "i" eller "g"?, "p") och sidans id-nummer på slutet av taggen.

Vill du byta vilken sida som får överta en viss tagg kan du göra detta i inställningen för informationssidan i Administrationen under tabben "Sökmotorer"Översättning från namn till tagg  - Så fungerar systemet  (Överkurs) 
Mellanslag och liknande tas bort från början och slutet av namnet.
- ä, å, æ, é, ö, ø (och versaler) översätts till a, ae, e, och o.
- Mellanslag byts ut till "-".
- Tecken som inte är 0-9, a-z, A-Z, -, eller _ översätts till "-".
- Flera "-" i rad byts ut till en "-".
- Versaler byts ut till gemener.
- Taggen kortas till 89 tecken.
- Om taggen inte får användas (om den heter t.ex. javascript, image, thumb) eller om taggen används av något annat läggs "-", en bokstav som identifierar sidtypen ("c", "m", "i" eller "g"?, "p") och sidans id-nummer på slutet av taggen.

Exempel
Två produkter heter samma sak i Adminstrationen.   Testprodukt_SEO.    Den ena får en URL med produktens namn den andra får en URL med produktens namn - och produktens ID (som i detta fall är 2) 

www.minbutik.se/testprodukt-seo/ 
www.minbutik.se/testprodukt_seo-p2/

Möjliga inställningar URL-struktur

 • Hierarki (Ska t.ex. kategorin för produkten skrivas ut med en kategoristruktur bakom?) 
 • Övertagande av tagg (Om t.ex. en produkt och en sida heter samma sak så innebär det att de får samma tagg) 
 • Ska en URL uppdateras när man uppdaterar namn? JA/NEJ 
 • Unik tagg (Där URL-uppslaget skiljer sig från benämningen av t.ex. produkten)

Sitemap

Din butik har en sitemap som är placerad på ditt domännamn/sitemap.xml
Sitemapen uppdaterar sig automatiskt så fort den begärs.  

I denna genereras alla sidor som skall indexeras av Google.   Dessa är var för sig uppdelade i flera mindre sitemaps där alla indexerbara länkar har segmenterats upp i: 

 • Kategorisidor  (Kategorier) 
 • Informationssidor (Vanliga sidor) 
 • Produktsidor (Produkter)
 • Specialsidor (Startsida & Systemsidor)


För dig som sitter i en butik med marknads- eller multibutikstöd så skickas även en hreflang och en alternate länk till dess språkliga motsvarighet. 

(Exempel från sitemap för produktsida) Inställningar för sitemap: 
 • Sitemaps för respektive domän (vid marknadsstöd) 
  Endast länkar till den kanoniska URL:en (Ja/Nej) 
 • Om din butik är uppsatt med marknadsstöd och har unika domäner för respektive marknad finns det möjlighet att generera unika sitemaps för respektive marknad.  För att göra detta måste du kontakta support@vendre.se då det kodas in unikt per butik. 
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"><url><loc>https://www.vendre.se/avfuktare-evodry-pd/</loc><lastmod>2019-05-07T09:00:04+02:00</lastmod><changefreq>weekly</changefreq><xhtml:link rel="alternate" hreflang="sv" href="https://www.vendre.se/produktnamn/"></xhtml:link><xhtml:link rel="alternate" hreflang="no" href="https://www.vendre.se/no/produktnamn/"></xhtml:link><xhtml:link rel="alternate" hreflang="fi" href="https://www.vendre.se/fi/produktnamn/"></xhtml:link><xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.vendre.se/en/produktnamn/"></xhtml:link><xhtml:link rel="alternate" hreflang="da" href="https://www.vendre.se/da/produktnamn/"></xhtml:link></url>


Robots.txt

För avancerade användare

Vendre genererar automatiskt ut en robots.txt med URL:en: http://www.butiksnamn.se/robots.txt

Innehållet i filen går att styra och ändra.   Du kan göra den marknadsunik om din din marknadsuppsättning innehåller fler än en domän.
För att redigera den generella robots.txt filen går du in på  Min butik > Sökmotoroptimering i Vendres Administration

Ej indexerade sidor

I Vendres system finns det sidor som medvetet inte indexeras av Google.  Detta styrs i huvudsak av robots.txt-fil vilket du kan reglera i Vendres Administration.  Om du önskar att vissa sidor inte ska indexeras kan Vendre lägga till en meta-tagg med noindex <meta name="robots" content=”noindex"> i de filer du önskar ej ska indexeras.    Det är smart här att själv gruppera sidor i en hierarki som inte ska indexeras - Då kan Vendre koda in att hela den sidhierarkin ej skall indexeras istället för sida till sida. 

Exempel sidor som inte indexeras:
account.php (Inloggning) 
checkout.php (Varukorgen) 
checkout_success.php (Kassan) 

Kontakta oss på support@vendre.se så hjälper vi er att lägga in det.

Domäner

Varje domännamn kan indexeras separat. Om en butik lägger upp flera butiker såsom .com och .se är det viktigt att den sekundära domänen indexeras till den primära för att bara en adress ska indexeras.  Vid olika domännamn för olika språk och marknader.

Det vi gör är att sätta upp en huvuddomän i vår serverkonfiguration och där alla andra domäner redirectas till denna.&nbsp

Välj också om du ska använda ditt domännamn med eller utan www. Detta måste du meddela Vendre om du önskar ändra från https://www.dittforetag.se till https://dittforetag.se

Viktigt: 

Bestäm er för att antingen köra https eller https://www till er domän.  Vi sätter upp detta efter er önskan i vår serverkonfiguration efter att ni pekat om domänen.   Detta hjälper Googlebot att indexera korrekt utan förvirring. 


Interna länkar

I webbutiken är det enkelt att skapa interna länkar. Om en länk tas bort eller ändras försöker systemet automatiskt länka om till den nya sidan. Dock är det bra att regelbundet kolla så att man inte har internt brutna länkar. Det finns olika externa verktyg för detta.

Värt att veta om du ställer in “Skicka kunden till kategori när produkt inte hittas” under Admin > Produkter > Allmänna Produktinställningar  så skickas kunden automatiskt till närmast liggande kategori för den borttagna produkten.

Ex:  Kläder > Kvinna > Klänningar > Röd Klänning (Produkt)
Produkten existerar ej - Kunden skickas då till Kläder > Kvinna > Klänningar

OBS:
Att det finns en risk med att ha för många redirects.    Om du har bytt kategoristruktur eller produktnamn nyligen innebär detta en risk som du behöver vara medveten om.   Kontakta din SEO-byrå och rådgör noga innan du ändrar något själv här. 
Omdirigeringar (301, 302)

Om du önskar lägga till olika typer av redirects kan du göra detta under:
Admin > Tjänster > Omdirigeringar

Här kan du både importera en textfil eller lägga upp dem var för sig. Funktionen fungerar så att när en besökare försöker nå en sida som inte hittas så skickas denne vidare till /404.php.

Här görs en kontroll mot databasen och denna lista om besökaren ska skickas vidare ytterligare en gång till rätt destinationssida.

Tips: Bygg din egen 404-sida mer relevant

 

Språkhantering

När du säljer till flera olika marknader finns det fyra olika sätt att dela upp din butik.  

Typ av sida Stöd Exempel URL
Domän Ja www.vendre.se,  www.vendre.dk osv
Subdomän Ja dk.vendre.se, se.vendre.se, fi.vendre.dk osv
Katalog Ja

www.vendre.se/no www.vendre.se/fi  osv 

Multilingual (Flerspråk) Ja

www.vendre.se/en-GB/,  www.vendre.se/en-US/

För dig som säljer till olika marknader med samma språk finns möjlighet att rikta in språk till regionskoder. 

Exempel: 
Du har en sida på engelska men där du vill ha olika lokala versioner med samma språk.   Utmaningen att samla allting på samma sida är att Google indexerar både för språk och region.  Genom att sätta upp en marknad med ett multilingual tillägg så innebär det att href-länkar i mallkod och sitemap skickar en signal till Googlebot om att indexera språket för två olika regioner. 

Inställningar språkhantering
*  Ställ in marknad som huvudmarknad - Syftet är att domänen minbutik.se kan vara svensk och övriga språk sätts upp som språkkataloger