user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Automatiska metataggar
Låt e-handelssystemet generera metataggar på produkter som inte har egen meta-information.

Hoppa fram till...

Metataggar

Metataggar används för att beskriva en sida för sökmotorn och är det som visas på Google när din sida visas för besökaren. Det är helt avgörande att det finns metataggar på dina kategorier, informationssidor och produkter för att lista dem bra på Google samt att era kunder klickar på er i resultatet istället för er konkurrent.

Genom att låta systemet automatiskt generera metataggar för alla produkter som inte har inlagd meta-information så kan du potentiellt snabbt förbättra synligheten på Google med många placeringar*.

Ett alternativ till att göra denna åtgärd är att ta ut alla produkter i Excel och importera in detta genom att göra en formel och importera in. För kategorier och informationssidor går man in på respektive sida / kategori i administrationen och uppdaterar under fliken Sökmotor.

* Optimering för sökmotorer är alltid svårt att förutse och tidigare erfarenheter och projekt från Vendre är inte en garanti att samma resultat händer för er. Detta är dock en rekommenderad åtgärd.

Så funkar det 

Skriv steg för steg hur funktionen används. Om det är implemenationsguide kan det vara bra att använda en numrerad lista. 

Titel:

$kategorinamn | Köp hos $bolagsnamn
Beskrivning:
Över $antal_produkter produkter i $kategorinamn. Hitta din $kategorinamn för leverans samma dag


Resultat:

 

Fördelar

De stora fördelarna med detta är att alla kategorier och produkter får meta-information direkt från start. Därefter kan man gå tillbaka till kategorier & produkter utifrån den prioritet man anser bäst och skriva unika texter för alla sidor.