user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Språk

Hur fungerar språkstödet i Vendre? 
Denna sida är under uppdatering

Vilka är möjligheterna?

- Olika språk för olika länder
- Automatiskt eller manuellt val av Språk
- Registrera språket på kunden så att hen automatiskt får rätt språk
- Rätt språk på pack & plocksedlar
- Rätt språk på orderbekräftelse

Mer tekniska detaljer:
- Språket kan exporteras till affärssystemet
- Språket kan bestämma valutan i butiken
- Ändra språköversättningar själv
- Ingen begränsning på antalet språk
- Alla språk med stöd för UTF-8 stödjs av systemet

Hoppa fram till...

Hur lägger jag till ett språk?

Du lägger till ett språk genom att kontakta support@vendre.se som kan hjälpa dig med detta och offererar detta beroende på hur behoven ser ut. 

Hur översätter jag sidan?

 

Produkter & kategorier

Alla produkter, kategorier och annan information som behöver anges per språk går, från dess att ni får nya språk installerade, nya fält, ett för varje språk. Ni måste ange informationen på varje språk. Informationen ärvs därmed inte från engelska om Svenska inte är valt. 

Informationssidor

För informationssidor så går du in på respektive sida på det andra språket och lägger upp informationen på nytt. Om du inte önskar ha vissa block kan du enkelt strunta i dem. Om du önskar ha exakt samma information på båda sidorna så kan du inne på informationssidan i admin kopiera informationen från ett språk till ett annat för att få samma struktur. 

Anledningen att man inte anger översättning per block är för att vi upplevt att det i många fall inte är samma person som administrerar informationen på alla språk och då kan inte blocket publiceras på de marknader som har informationen innan allt är översatt. Som Vendres system är byggt så kan man översätta och bygga sidorna unikt för varje språk.

Språksträngar

I systemet finns många olika språksträngar. Det kan ex. vara "Till kassan" eller "Köp nu" som står på knappar. Alla dessa behöver översättas och kan göras under Inställningar > Språk > Ändra texter på respektive språk. Där går också att exportera och importera för att jobba i Excel. Kom ihåg att se över så att filen är rätt formaterad innan du importerar. 

 

Automatiskt eller manuellt val av språk?

Det finns två olika möjligheter för dig. Det ena är att systemet automatiskt väljer språk utifrån webbläsarens språk som kunden använder. Om användaren då har en engelsk webbläsare så blir språket på Engelska. Det går då alltså inte på land utifrån perspektivet om en person som bor i Sverige och har en engelsk webbläsare så vill de förmodligen även ha er butik på engelska. Detta rekommenderas inte längre på grund av problem med sökmotorer som har svårt att indexera butikens sidor. Funktionen kommer förmodligen att tas bort inom kort.

För att aktivera detta så kontakta support@vendre.se så slår de på det åt dig. 

Om du vill ha ett manuellt val så går det också. Det måste då aktiveras i front-end och hanteras också via support@vendre.se. 

Du kan även kombinera de båda alternativen. När en kund kommer in så väljs ett automatiskt språk, därefter kan kunden korrigera om de önskar via sidan. 

 

Tvinga språk = valuta

Om du exempelvis vill att kunder som har ett visst språk ska tvingas att handla i en viss valuta så går detta bra. Det gör du genom at gå in under Inställningar > Språk. Ändra språket och välj den valuta som kunden ska tvingas handla i. Detta gör att om kunden byter språk så byts automatiskt valutan.  

 

Språk sparas på kunden

När en kund skapas eller gör en order så sparar systemet in vilket språk kunden handlade på för att kunna skicka ut rätt packsedlar, orderbekräftelser och liknande. Denna informationen kan skickas vidare till ert affärssystem och görs i vissa fall beroende på integration (ej standard)

När kunden sen loggar in igen så sätts automatiskt det önskade språket. Detta kan göra att butikens språk byts när kunden loggar in. 

Om val av språk görs med hjälp av marknader på e-handeln så måste marknaden väljas med URL-parametern ?force_market_id= istället för ?market_id om kunden är inloggad. Annars skriver kundens egna inställningar över marknadens inställningar

 

Språk ur ett systemperspektiv

 

Hur sätts språk?

 

  1. Kunden kommer in på sidan
  2. Butikens standardspråk sätts
  3. Om inställningen är påslagen för att ta kundens språk från webbläsaren så sätts det språket om det finns, annars faller den tillbaka till Engelska
  4. Om URL-matchning sker på marknaden så matchas domännamnet och om någon marknad matchar så appliceras marknadens inställningar för Språk (och valuta, kundgrupp, designmall med mera)
  5. Om kunden är inloggad så skrivs marknadens egenskaper över med kundens uppgifter
  6. Om kunden väljer språk med URL-parametern ?language=XX (XX= iso2) så skrivs språket över
  7. Om kunden väljer marknda med URL-parametern ?force_market_id=XX (XX = id-nummer på marknad) så skrivs språket över.
   Observera att URL-parametern ?market_id=XX (XX = id-nummer på marknaden) inte skriver över kundens språk. Det kommer därmed fungera om kunden inte är inloggad men inte för en inloggad kund. Ska därmed inte användas om en inloggad kund ska kunna välja språk. Om de inte ska kunna välja språk ska då marknads eller språkval förmodligen döljas via front-end.