user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

SEO-Guide

I denna artikel har vi samlat nyttig grundläggande information om SEO för dig som driver e-handel. Artikeln är menad att fungera som en kort handbok och vägledning i strategiskt och operativt arbete med SEO.

Grunderna inom SEO

SEO står för Search Engine Optimization och handlar om att förbättra företags placering i den organiska SERP:en (Search Engine Result Page), det vill säga att hamna så högt upp som möjligt på sökmotorernas resultatsidor under det köpta annonsutrymme som alltid ligger högst upp. 

Google sätter upp algoritmen som styr SEO-rankingen. Denna ändras konstant och det gäller att kontinuerligt arbeta med sin SEO för att kunna ranka högt. Varje hemsida läses in av Google och får en så kallad ranking-score. Google, precis som den gemene användaren, läser in sidan utifrån användarvänlighet, tydlighet och enkel navigering. Det är sedan sidans score som avgör hur högt sidan rankas såväl som hur sidan lyckas i en budgivning om ett sökord på Google Ads. Det finns tre grundfaktorer inom SEO som är viktiga att ha koll på:

1. Hemsidans syfte

Grundregeln är att varje hemsida har som syfte att hjälpa någon, och huvudinnehållet (Main content) ska hjälpa sidan att uppnå sitt syfte. Därefter kommer kompletterande innehåll som höjer användarupplevelsen, men som inte direkt hjälper sidan att uppnå sitt syfte. Ju tydligare syftet förmedlas till användaren/Google desto högre SEO-ranking.

Exempel på syfte, huvudinnehåll och kompletterande innehåll för en sida som säljer kontorsmaterial:

Syfte: Att hjälpa företag att köpa kontorsmaterial med kortast leveranstid.
Huvudinnehåll: Förklarande texter kring hur man köper via sidan. Produktinformation, Information om köp, kassa etc. här är allt innehåll i form av rubriker, text och bilder huvudinnehåll.
Kompletterande innehåll: Text och bilder om företagets grundare/anställda på sidan ”Om oss” 

2. Trovärdighet

För att Google ska veta att hemsidan är trovärdig är det bra att ha trovärdiga källor – detta skapas genom att andra sidor länkar till hemsidan. Ju trovärdigare sida som länkar till hemsidan desto högre trovärdighet har sidan enligt Google. Statliga sidor och nyhetssidor (SVT, SR, DN etc.) har högst trovärdighet, annars gäller principen ju högre SEO-ranking sidan har, desto högre trovärdighet anser Google att sidan har.

Ett ytterligare sätt att öka trovärdighet är att tydligt visa hur man kommer i kontakt med skaparen/ägaren av sidan. Detta görs enkelt genom att skriva ut kontaktuppgifter samt evt. öppettider för kundtjänst i footern till exempel. Det är även fördelaktigt att skriva ut författarens/skribentens namn på varje sida.

3. Hemsidans rykte

Att bygga upp ett bra rykte om sin sida är ett svårt och krävande arbete som görs på flera olika sätt:

  • De som omnämner sidan på sin sida ska beskriva sidan i samma sammanhang som vi beskriver på vår egen sida. Detta signalerar att sidan uppfyller sitt syfte = positivt rykte.
  • Positiva kundomdömen = positivt rykte. Ju fler omdömen desto bättre!
  • Att sidan omnämns i oberoende källor, t ex. Wikipedia.

 

Teknisk SEO

Det finns flera delar inom SEO som är tekniska, det handlar bl a. om URL-strukturen på sidorna, navigationen, hur bilder är formaterade (JavaScript kan inte läsas in av Google) och mycket, mycket mer. Det går att grotta ner sig och skriva hur mycket som helst om detta, jag väljer istället att här ge några korta handfasta råd utan att behöva bli/vara för teknisk: 

Navigation – Se till att ha tydlig navigation på sidan. Tänk användarvänlighet – det som inte användaren hittar, hittar inte heller Google.
Gör omdirigeringar – (så kallade 301:or) av samtliga sidor vars URL ändras. Annars förloras allt SEO-värde från dessa sidor. Detta gör du enkelt i Vendre Admin under omdirigeringar, du kan läsa mer om 301:or här.  
Språk – om URL:en är .com ska engelska vara språket på sidan, annars ska en språktagg läggas till på URL:en, t ex. .com/se 
Se till att döpa bilder och lägg till en ALT-tagg, dvs den text som syns när man hovrar över en bild. Detta ska vara en förklarande text av vad bilden visar. Ex. ”Vår personal” över en bild som visar personalen. 
Ha koll på pagespeed så att den inte skenar iväg. Detta göra enklast genom Google Pagespeed Insights. 
Använd rätt typ av textformat – Google läser in H1 först och därefter H2, H3, brödtext, etc. Därför är det viktigt att märka upp sina viktiga rubriker som H1:or och se till att brödtext är uppmärkt som brödtext.

Keywords & Content

Som beskrivet under grunderna inom SEO så finns det olika typer av innehåll: huvudinnehåll och kompletterande innehåll. Det som är viktigt att tänka på när man skapar innehåll för sin sida är att försöka ha så mycket huvudinnehåll som möjligt, och hela tiden skriva utifrån sidans syfte. Allt content som produceras bör även innehålla de keywords som är viktiga för sidan. Det kan utföras en grundligare keyword planning utifrån att undersöka vilka sökord som används flitigast på Google. Detta kan göras i verktyget Google Keyword Planner. Det är extra viktigt att göra denna analys om/när man börjar använda sig av Google Ads. Då bör dessa sökord inkluderas på hemsidan så mycket som möjligt. I verktyget visas även söktrender, såsom när på året peakar sökordet. Kom även ihåg att sökfraser kan användas och även köpas, t ex. "second hand stockholm" etc. 

För att Google ska kunna läsa in samtliga sidor är det bra att alltid ha en text med. En kort kategoritext på varje kategorisida, osv. Detta är både för att sidan ska kunna uppfylla sitt syfte och även för att inkludera sökord. 

På kategorisidor kan även en utökad sökinformationstext skrivas ut. Denna skrivs in under fältet utökad sökinformation, som ligger i fliken SEO på kategorin. Texten skrivs sedan ut på kategorisidan, under produktlistningen och ovanför footern. Tänk att kategoribeskrivningen ska fungera säljande och vara till användaren, medan den utökade sökmotorinformationen är till för att få med så många sökord som möjligt och användaren brukar normalt inte ens reflektera över att denna text ligger där. 

Utöver content på själva hemsidan behöver även metatitel och metabeskrivningar skapas. Dessa läses in först av Google och ska beskriva vad som finns på sidan och sidans syfte. En metatitel får vara max 60 tecken och syns i fliken uppe på webbläsaren. En metabeskrivning får max vara 155 tecken och syns i texten som står på SERP:en. 

Ett exempel på en bra metatitel: Kontorsmaterial med leverans inom 24h – Företagsnamn AB

Ett Exempel på bra metabeskrivning: Behöver du kontorsmaterial? Vi har allt du behöver till kontoret. Beställ idag och få din leverans redan inom 24h.

Metatitel och metabeskrivning skrivs i fälten: Sidtitel och Sidbeskrivning under SEO i Vendre.

Påbörja ditt SEO-arbete redan idag

Här är en handlingsplan i form av en punktlista med vad du kan göra redan idag för att arbeta med SEO, utöver det som är beskrivet ovan. 

  1. Lägg in metatitlar och metabeskrivningar – börja med de ”viktigaste” sidorna såsom startsidor, kategorisidor, bästsäljande samt strategiskt viktiga produkter o.s.v. 
  2. Skriv kategoribeskrivningar och utökad sökmotorinformation till kategorisidorna.
  3. Utarbeta en lista med keywords som är viktiga för företaget, denna lista ska vara grunden för vilka ord som ska användas när allt content skapas.
  4. Skapa mer content, ju fler sidor som beskriver syftet desto högre ranking.