user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Google Analytics

Vendres system är förberett för att du ska kunna koppla ditt Google Analyticskonto till din
e-handel. Och det är lätt att göra det!

I Google Analytics kan du se statistik på besökare, vad de tittar på och hur de beter sig på din e-handel. Du kan se vilka trafikkällor som ger dig mest affärer och hur mycket du omsätter på exakta ord som du annonserar på via Google Ads. 

Hoppa fram till...

Kom igång med Google analytics

För att komma igång behöver du gå hit: https://analytics.google.com/analytics/web/ och registrera ett konto. När du har gjort det så kommer du att få tillgång till en spårningskod som ser ut på likande sätt som nedan:

1
Skärmdump


Vilka värden skickas till Analytics? 

Vi skickar dels in generella värden beskrivna i tabellen nedan men också ordervärden. 

Ordervärden hanteras via Administrationen och skickas direkt till Google Server.  Se Google Measurement Protocol.

Generella värden Order
PageViews Ordernummer
Sessioner Moms
Besökta sidor

Källa

Tid per besökt sida 

Totalsumma utan moms

Webbläsare 

Totalsumma med moms

 Operativsystem

Valuta

 Enhet

Produktpris 

 Konverteringsgrad

Produktantal

 

Artikelnummer

 

Artikelnamn

 Spårningen påbörjas direkt

Så fort du har lagt in denna kod i Vendre och sparat så kommer data att börja skickas till ditt konto hos Google Analytics. 

Kom ihåg! att slå på E-handelsspårning i Google analytics under Kampanjer > Externa tjänster då spåras även alla transaktioner in till Google Analytics