user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Artikelnummer: 11152006


Andra köpte även

Automatiska produktrekommendationer baserat på data från butikens tidigare försäljning.

Hoppa fram till...

Rekommendera produkter baserat på tidigare order.

Andra köpte även är ett sätt att på en produktsida presentera produktrekommendationer som baseras på vad andra kunder har köpt i samband med den produkt de är inne på. Funktionen är mycket populär för att tillsammans med rekommenderade produkter som t.ex. matchar produkten öka möjligheten till merförsäljning och ökat ordervärde ytterligare. 

Vendre rekommenderar att använda funktionen som ett komplement till associerade produkter som du kopplar manuellt till dina produkter. Störst träffsäkerhet på matchade produkter kommer du att få när du som är expert på dina produkter tipsar om andra produkter som matchar. 

Så fungerar: andra köpte även

Funktionen presenterar andra produkter som kunder har köpt i samma order på en produktsida. Datan hämtas från tidigare order i butiken och lägger ut produkter på produktsidan för merförsäljning helt automatiskt när tillräckligt med data finns. Vendre implementerar ett skript som presenterar en rad produkter åt gången för besökaren. Som standard presenteras produkterna i mobilt med slider. Ovanför produkterna ligger en överskrift för "andra köpte även" denna rubrik anpassas enkelt genom butikens språksträngar. 

Så kommer du igång

För att installera denna funktion i din butik skriver du till supporten och kommer då få tillbaka ett estimat för kostnad av installation i din mall. Har du några önskemål kring design kommer detta att gå utöver estimat för installation, skriv gärna detta i din förfrågan så att vi kan lämna estimat på allting på samma gång.