user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

 Inloggningskonton för kunder

Låt flera personer logga in på samma kundnummer och lägga order
 

Inloggningskonton

Ibland önskar man att flera användare / personer ska kunna logga in och beställa på samma kundnummer. Exempelvis flera personer på samma företag. Detta är en tjänst som finns att köpa till i Vendres system. På kundens kundkort i Admin kan du då lägga till och hantera kundens användare.

Kunden kan också via butiken skapa och underhålla användare på kontot.

Två olika nivåer

Inloggningskonton finns i två nivåer som du kan välja på varje användare.

  • Administratör
    En administratör kan skapa nya, redigera existerande och radera de inloggningskonton som finns. 
  • Användare
    En användare har fulla rättigheter i butiken men kan inte hantera konton på det sätt som administratören kan. Dock kan användaren ändra sina egna uppgifter

Skapa inloggningskonton på kunden

För att skapa ett eller flera konton går du till kunden där du önskar skapa inloggningskontot. Under fliken inloggningskonton så finns alla konton. Fyll i uppgifterna och klicka på Lägg till. 

Observera att du måste spara hela kundkortet när du har lagt till eller ändrat inloggningskonton

För att skicka e-post till kunden med inloggningsuppgifter så bockar du i "E-posta". Om kunden redan existerar och du har fyllt i ett nytt lösenord så skickas det uppdaterade lösenordet till personen. 

Hur ska kunden logga in i butiken?

Det finns två sätt att tillåta inloggningar. Det ena är E-post som då måste vara unik. Det andra är kundnummer. Detta kräver att samtliga av era kunder har ett externt kundnummer angivet på sitt kundkort. Om inloggning sker på kundnummer så adderas ett streck efter kundnumret följt av ett löpnummer för inlogningarna. Ex. 10927781-1 för det första inloggningskontot som skapas. 

Notis: Om ett inloggningskonto tas bort så får aldrig någon ny användare samma nummer som en tidigare borttaget inloggningskonto.

Läs mer om inloggning

Loggas på ordern

Inne på varje order loggas det vilken användare som har gjort ordern. Detta läggs som referens på ordern och kan sen skickas till ditt affärssystem beroende på hur den integrationen fungerar. 

 

Integration: inloggningskonton från externt system

Det går att skapa inloggningskonton via Vendres REST-API. Ofta låter man de kontaktar som finns på CRM-systemet / affärssystemet skickas in som inloggningskonton.

 

Installera inloggningskonton

För mer information kontakta support@vendre.se