user Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Hantera Order 

1. Kunden lägger en order

När ordern kunden lagt i systemet gått igenom hamnar den under översikten på senaste order. Om du inte själv ställt in några orderstatus får ordern automatiskt status "mottagen" tills dess att man i systemet hanterat den.  Vissa av Vendres kunder hanterar alla order i sitt affärssystemet, denna text är för de kunder som hanterar order och bokar frakten via Vendres system med vår Unifaunkoppling

2. Hantera order

Gå in på order > order i vänstermenyn för att se alla order. Här har du möjlighet att hantera flera order samtidigt. 

Så tolkar du tabellen 


Du kan genom pilen visa mer om ordern direkt i tabellvyn. Genom checkboxen kan du hantera flera order samttidigt, om du vill kan du även kryssa i samtliga order genom checkboxen högst upp. 

  • ID: Ordernummer 
  • Kundnamn: Kundens för- och efernamn samt företag (om det finns uppgifter kring det) klickar du på kundens namn här hamnar du på kundkortet i Admin.
  • Summa: Detta är ordersumman som kunden har betalt. Denna är angiven i den valuta som kunden genomfört sitt kör med. 
  • Pratbubblan: Mellan kolumnerna kundnamn och summa visas en liten pratbubbla om det ligger någon orderkommentar. Detta är alltstå den kommentar som kunden själv angivit i kassan vid köpet. 
  • Beställd datum: Anger datum då ordern är lagd. 
  • Land: Visar det kundens angivna land.
  • Status: Visar orderns orderstatus, som standard mottagen innan ordern hanterats. Mer om orderstatus hittar du här
  • Knappen visa: Leder dig in på detaljer kring ordern, när du t.ex. ska hantera en specifik order. Kan t.ex. vara vid retur eller liknande. 
  • Tre prickar: Se bild nedan